Regulamin sklepu

Regulamin

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Regulamin

Realizacja sprzedaży przez sklep https://insi.pl/sklep odbywa się według zasad niniejszego Regulaminu.

1.2 Sprzedawca

Sklep internetowy działający pod adresem internetowym https://insi.pl/sklep jest obsługiwany przez BTLCreation z siedzibą w Warszawie, ul. Syreny 3/22, Warszawa 01-132.

1.3 Kupujący

Ze sklepu mogą korzystać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną, określoną wg przepisów prawa cywilnego, zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne.

1.4 Zamówienie

Zamówienie rozumiane jest jako akceptacja przez kupującego oferty przy wykorzystaniu mechanizmów sklepu, poprzedzone akceptacją wyboru towarów oraz wyborem formy płatności.

1.5 Produkt

Produktem jest produkt cyfrowy (ebook), który po dokonaniu płatności przesyłany jest do użytkownika z wykorzystaniem adresu e-mail podanego w trakcie składania zamówienia

1.6 Wymagania techniczne

Do korzystania z usług sklepu niezbędny jest dostęp do Internetu oraz konto poczty elektronicznej. W celu prawidłowego funkcjonowania serwisu, komputer użytkownika musi mieć włączoną opcję obsługi plików typu „cookie” oraz włączoną obsługę JavaScript.

2. ZAKUPY

2.1 Umowa sprzedaży

Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą zostaje zawarta z chwilą wysłania potwierdzenia zamówienia na adres poczty elektronicznej Kupującego.

2.3 Zamówienie

Zamówienie składa się wybierając z oferty znajdującej się na stronie internetowej produkty oferowane do sprzedaży. Dodawanie produktów do wirtualnego koszyka odbywa się po kliknięciu przycisku „Dodaj do koszyka”.

2.3 Dostawa

Dostawa produktu cyfrowego (ebook) odbywa się niezwłocznie po przetworzeniu płatności na adres e-mail kupującego.

2.4. Sposoby płatności

Kupujący dokonuje płatności za zakupy w sposób określony na stronie internetowej Sklepu w procesie akceptacji zamówienia.

3. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

3.1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

3.1.1 o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
3.1.2 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
3.1.3 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
3.1.4 której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

3.2 Jeśli jednak w trakcie trwania usługi dostarczania Produktu do Kupującego, Kupujący zechce zrezygnować, zmodyfikować lub anulować zamówienie może skontaktować się z restauracja. Zespół White Marlin postara się znaleźć satysfakcjonujące rozwiązanie dla każdej ze stron.

4. REKLAMACJE

4.1 BTLCreation podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej.

4.2 W przypadku pojawienia się jakichkolwiek problemów ze złożeniem zamówienia prosimy o kontakt sklep@insi.pl

4.3 Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia Sprzedawcy

5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

5.1 Kupujący dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji usługi.

5.2 Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, w rozumieniu Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), jest BTLCreation.

5.3 Administrator zapewnia Kupującym realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.

5.4 W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Administrator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Administratora danych osobowych innemu niż Administrator administratorowi danych.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Dostarczenie wiadomości email

BTLCreation nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości przesłanej na wskazany przez Kupującego adres email, co może być spowodowane blokowaniem lub usuwaniem e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Kupującego lub blokowaniem przez administratorów serwerów pocztowych lub inną awarię.

6.2. Zmiana regulaminu

BTLCreation zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania na stronie sklepu.

6.3. Spory

Spory rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43 poz. 296 ze zm.).